Landbouwgewassen

Share Button

Voorlopig concentreert TCE Gofour zich met de de Bio Product Processor eerst op het oliehoudende gewas koolzaad als input voor het enzymatische proces dat plaatsvindt in de Bio Product Processor. Ten eerste om de daaruit te destilleren (half)fabricaten, ten tweede om de positieve effecten die koolzaad heeft op milieu, omgeving, grond en productiviteit van volggewassen.

Positieve effecten zijn:
1. Opbrengst verhogend: verhoging van opbrengsten van navruchten door hoge organische stof opbouw via met name de koolzaadwortels. Bijgevolg is minder kunstmest nodig. De opbrengst van vooral tarwe en maïs blijkt na het telen van koolzaad 15-30% toe te nemen;
2. Verhoging biodiversiteit, flora en fauna: koolzaad is een gewas dat de ontwikkeling van de bijenstand bevordert. Ook klein wild en gevogelte blijken in koolzaad goed te floreren;
3. Goede wisselvrucht: door extra gewas in de vruchtwisseling verlaagt de ziektedruk in andere gewassen.

Agri crops