Economisch & ecologisch belang

Share Button

De Bio Product Processor is van groot economisch en ecologisch belang. In onderstaand overzicht, dat in gaat op de agrarische sector met koolzaad als input voor de Bio Product Processor, leest u waarom.

1. Agrariërs kunnen op hun eigen bedrijf in de totale energiebehoefte voor transport, elektriciteitsopwekking en warmte voorzien;

2. Er is geen sprake van “fuel voor food”. Door het positieve effect van koolzaad op de opbrengst van vervolggewassen, met name tarwe en maïs, wordt de opbrengst van de complementaire teelt aanzienlijk verhoogt;

3. De totale eindopbrengst per ha neemt sterk toe, de terugverdienperiode op de investering is kort;

4. Agrariërs worden toekomstbestendiger in een tijdperk dat ook EU subsidies en toeslagen krimpen;

5. Extra werkgelegenheid in rurale gebieden;

6. Aanzienlijke verlaging van CO2 footprint;

7. Hoogwaardige (half)fabricaten kunnen op niet-vervuilende, duurzame manieren geproduceerd worden;

8. Koolzaad in het teeltplan heeft diverse voordelen voor agrariër, natuur, flora en fauna;

9. Voorbeeldwerking: uitstraling als groene producent naar de maatschappij;

10. De BPP als interessant exportproduct.