Invoer

Share Button

bpp input

TCE Gofour komt met de mobiele Bio Product Processor (BPP) die in eerste instantie op vele schakels in de agrifood keten een positief effect zal hebben.

De op het erf van de agrariër te plaatsen Bio Product Processor, zet op milieuvriendelijke wijze en met behulp enzymen, oliehoudende gewassen om in hoogwaardige ingrediënten voor de voeding- en medische industrie en produceert tevens hoogwaardige eiwitten voor diervoeding. Ook kan de agrariër dankzij de inzet van de BPP zelf elektriciteit en warmte opwekken voor directe toepassing op het agrarische bedrijf. Tot slot kan het bijproduct olie, worden vermarkt als biodiesel (APPO) of worden toegepast op de eigen landbouwvoertuigen.

veevoer_invoer_bpp

Voorlopig concentreert de Bio Product Processor zich eerst op het oliehoudende gewas koolzaad als input voor het enzymatische proces dat plaatsvindt in de Bio Product Processor. De focus ligt in eerste instantie op koolzaad omdat het een wisselgewas is met vele voordelen. Ten eerste om de daaruit te destilleren (half)fabricaten, ten tweede om de positieve effecten die koolzaad heeft op milieu, omgeving, grond en productiviteit van volggewassen.

koolzaad invoer

In een later stadium zal eveneens de focus op overige agrarische producten als input voor de BPP komen te liggen, net als op frituurvet, slachtafval, algen en rioolslib. In 2009 al hield TCE Gofour zich in opdracht van het Ministerie van LNV bezig met het opwerken van visafval tot biodiesel.

Maak gebruik van het menu rechts en onder op de pagina en ontdek welke invoerstromen voor de Bio Product Processor voor u interessant kunnen zijn.

bpp input
Swiffy output


devider