Warmte

Share Button

De Bio Product Processor is in staat warmte op te wekken middels een generator. Deze generator bevindt zich eveneens aan boord van de Bio Product Processor en wordt gevoed door de zojuist geproduceerde biobrandstof APPO. De geproduceerde warmte is een bijproduct en kan voor diverse doeleinden gebruikt worden, zoals het verwarmen van de stal, schuur of woonhuis.

Heat