Strategie afzet Bio Product Processor rapport door KNN Advies BV

Share Button

koolzaad op de akkers

KNN Advies BV heeft in opdracht van TCE GoFour een strategisch beleidsplan opgesteld, inclusief een financieel-economische analyse, voor de toekomstige afzet van de Bio Product Processor (BPP). KNN heeft dit project eind 2013, begin 2014 uitgevoerd voor akkerbouwers in het Drents-Gronings Veenkoloniaal gebied.

De BPP biedt volgens TCE GoFour diverse voordelen, uitgaande van koolzaad als basisinput:
– Regionaal geproduceerd veevoer op basis van op de eigen akker geteeld koolzaad, dit vermindert de afhankelijk van de import van (veelal niet duurzaam geproduceerde) sojaschroot en verlaagt daarmee de druk om land vrij te maken voor sojateelt door bijvoorbeeld de kap van tropisch regenwoud
– ‘Groene’ brandstof van eigen akker zorgt voor minder afhankelijkheid van fossiele olie en zorgt voor  CO2 reductie en vormt mooi alternatief voor de ‘rode’ diesel
– Verbetering van de bijenstand en de bodemkwaliteit door de teelt van koolzaad

Uit de financieel economische analyse blijkt dat de investering in een BPP al rendabel is vanaf 15 hectare koolzaad. Dat komt door dat niet alleen wordt bespaard op de inkoop van diesel en/of verdiend aan de verkoop van APPO. Akkerbouwers kunnen ook verdienen aan de verkoop van veevoer en stro aan melkveehouders in Groningen of Drenthe. Minstens zo belangrijk is: wat draagt de BPP bij aan de sociale kant van duurzaamheid? Wat is de sociale acceptatie van de BPP? Dit klemt des temeer daar in de praktijk het gebruik van biomassa vaak wel op warme belangstelling kan rekenen bij burgers en maatschappelijke organisaties als gebruik gemaakt wordt van reststromen waarbij vooral hoogwaardige producten worden gemaakt maar minder of niet als gebruik gemaakt wordt van geteelde biomassa voor energietoepassingen. In dat geval slaat het draagvlak soms zelfs om in weerstand. Om die reden heeft KNN als onderdeel van de marktverkenning ook gesprekken gevoerd met organisaties als de provincie Groningen, de Noordelijke Natuur- en Milieufederaties en de Agenda voor de Veenkoloniën. Uit die gesprekken kwam onder mee naar voren dat er waardering en draagvlak is voor het initiatief, onder meer vanwege het decentrale karakter en de mogelijkheid tot productie van duurzaam, regionaal veevoer.

Algemeen

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *